Bruisend Huirtuit


GBL vindt het belangrijk om in te zetten op een BRUISEND Herenthout. Ons dorp staat ook vandaag in heel de omgeving bekend als een zeer levendige gemeente met heel veel vrijwilligers en verenigingen. Als uithangbord hebben we daar uiteraard de oudste carnavalstoet van België. GBL vindt dan ook dat we er alles aan moeten doen om dit zo te houden: Herenthout moet ook in de toekomst als bruisende gemeente op de kaar gezet worden!

 

Méér van dit

 • Tweejaarlijkse organisatie van de vrijetijdsbeurs.
 • Jaarlijks onthaal van nieuwe inwoners.
 • Nieuwjaarsdrink op de eerste zondag van het nieuwe jaar.
 • Jubilarissenfeest met een eet- en dansnamiddag.
 • Buurtfeesten en speelstraten blijven steunen.
 • Jeugdnamiddagen in de bib blijven organiseren en ondersteunen.
 • Mogelijkheid voor alle sporters om betaalbaar en toegankelijk gebruik te maken van de schitterende sportaccommodatie aan 't Kapelleke
 • Blijvende financiële en materiële steun aan sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. In overleg gaan met de verenigingen en adviesraden om de subsidiereglementen te herbekijken.
 • Vrijwilligers zoveel mogelijk ondersteuning blijven geven, daar plukt ons bruisend Huirtuit immers de vruchten van.
 • Inspraakmogelijkheden voorzien, ook voor niet-georganiseerde inwoners (buiten de adviesraden).
 • De formule van Huirtuit-Exclusief, Huirt-uit-Fiejest en de kindvriendelijke versie "Afterschoolparty" behouden.
 • Speelpleintjes uitbouwen (o.a. Ten Hove, Cardijnlaan en Schuddeboske)
 • Eén grote en breed gedragen culturele activiteit uitwerken zoals we dat gedaan hebben met "Ooit weer?! Nooit meer" in 2016. Belangrijk hierbij is ook dat tal van Herenthoutse verenigingen de handen in mekaar slaan en tot een uitzonderlijk mooi resultaat komen.
 • Herenthout is een kindvriendelijk gemeente en dit willen we graag verderzetten in de toekomst! Met de "Kids First" (participatieorgaan) willen we thema's bij kinderen bespreekbaar maken. Door de jeugdgids uit te brengen, informeren we alle kinderen over het aanbod dat onze gemeente rijk is.
 • Activiteiten behouden voor kinderen (speelpleinwerking, Uit met Vlieg, ...) en een uitbreiding van het aanbod bekijken voor kleuters en jong-adolescenten.
 • Erfgoedborden uitbreiden en digitaliseren door een app te ontwikkelen voor de gemeente Herenthout met daarop alle toeristische troeven in kaart gebracht.
 • Doelgroepwandelingen uitzetten, zowel voor kinderen als voor senioren.
 • Verder financieel ondersteunen van de Parkfeesten en onderzoeken om het zomeraanbod uit te breiden en te komen tot "de zomer van Huirtuit".
 • Verderzetten van het weekend "Cultuur niet duur" met telkens zoeken naar een originele culturele invulling.

Nieuw

 • We ijveren voor een "semmelkot": dit is een "Pretcamionette" voor de doelgroep van ouderen, een manier om bejaarden samen te brengen voor een gezellige babbel. We denken ook aan het idee van "buurtgezellen", waarbij vrijwilligers zich opgeven om in hun buurt geregeld binnen te wippen bij ouderen, alleenstaanden, ...
 • In overleg met de middenstand manieren onderzoeken om de braderij nieuw leven in te blazen en financieel ondersteunen.
 • Culturele programmatie uitwerken voor de nieuw geplande podiumzaal.
 • Finaliseren/afwerken/inordestelling huisvesting voor de fanfare, atelier- en podiumverenigingen en repetitieruimte op de site Verheyen.
 • Zorgen voor een gewaarborgde huisvesting van het jeugdhuis en samen met het jeugdhuisbestuur uitkijken naar een definitieve plek.
 • Finaliseren van de nieuwe opslagruimte voor de Heemkring en voor het nieuwe kledingmagazijn en opslagruimte voor de stoet op de site Serneels.
 • Activiteiten organiseren waar jongeren en ouderen samenkomen (bijvoorbeeld samenwerking uitzetten tussen de scholen en het dienstencentrum Driane en Boeyendaalhof).
 • Mobiel podium aankopen: vanuit Herenthout of in samenwerking met Neteland.
 • Introduceren van de vrijetijdspas om alle Herenthoutenaren te bereiken en voor hen het cultureel aanbod toegankelijk maken.
 • Ons profileren als "reuzengemeente" met Peer Stoet als symbool.